Operational Excellence

Kundeservice er blevet et vigtigt konkurrenceparameter. Det er vigtigt for at tiltrække nye kunder samt fastholde de eksisterende. Kompleksiteten i at sikre gode kundeoplevelser stiger eftersom forventningerne til tilgængelighed og kanaler øges. Uagtet hvilken kanal, er målet er at gøre det rigtigt første gang. Vi tilbyder rådgivning og assistance inden for følgende områder:

Rådgivning omkring taktisk og operationel styring af Operations/Kunde Center

Udarbejdelse af Operations Strategi med kobling til den overordnede strategi

Implementering og forankring af performancekultur

Organisatorisk design, klarlægning af roller og ansvar

Implementering og rådgivning omkring nye customer touchpoints som f.eks chat, social media eller outbound

Hjælp til konkrete udfordringer som nedbringelse af ventid, ikke-værdi skabende kald og reduktion af genkald

© 2016 Tarcon Group